Card image cap
Okuma sende değişirsin

Hayat bazen cam kırıkları gibidir. Dokunursun keser pervasızca parmaklarını ellerini... oysa insan evinin vitrininin en ücra köşelerinde  gözünün nuruyla bakıp ne kadar korumuştu.

Etrafındaki güzelliklere bir bak değişti,  yaşlandı, deforme oldu.  Uğur böceği bile sözünü tutmaz olmuş. İnat etmiş  ela gözlü yavuklusunun sırça köşküne gönül sarayına uçmuyor. Çiçekler koku saçmaz olmuş. Gitti gidiyorun spariş sayfasında akşam sabah koku kuyruğundalar. Arı sultanlığının sanatkârları, maharetli arıları varya, işçisi, amelesi, kraliçesi  şimdilerde altı kilo bal yüz lira deyip, bütün gün aç susuz yatıyorlar. Oysa ölecekler aç karın yatıp kargo beklemekten. Leylekler  artık uzak diyarlara sıcak ülkelere göç etmiyor. Ne saat   sekiz de gelmesi var nede dokuzda olması kaldı yuvasında. Anılarımı hatırlamaya başladım da gece yarılarına kadar leylekleri beklerdim. Şimdilerde ne ağaç dalları çalı çırpı ile örülü, nede laklakları var evimizin damında, galiba insanlar gibi unuttular benliklerini, pervasızca yitip gittiler, yok oldular. Kedi köpek kavgası, tilki ile harmancı muhabbeti lügatimizden çıktı.
Hamsi söğüt dalına çökmüş. Mandalar kısacık donları ile utanmadan sıkılmadan  sosyeteye karışmış.  Inatçı keçi bile dama çıkan oğlağından sütünü kesmiş. 

Bir bak etrafına hayatta, neler neler değişti.  Ne treni kaldı kara öküzün, nede başının belalısı kağnısı kaldı. Kırat otu, aslan eti eti unutalı kaç asır geçti sayamadığımız.
Ala dağların karı erimez oldu. Vatanın bağrına baharın arefesinde, bir karabasan gib  çöktü.
Sanki  ala dağın bağrına kazık çakmış. Utanmadan sıkılmadan kara toprağın kara bağrında yüzü koyun  soğuk soğuk yatıyor. 
Sular  kaynağından çekildi. Kurbağalar dereler kurudu diye şarkılarını sunmaz oldu. Yeşil başlı gövel ördek bile  uzak diyarların göllerine uçup gitti.

İnsanlar unuttu komşuluk ilişkilerini yedi yabancı olmuşlar. Hatçe nine evinde açından ölmüş.  Rabbine ruhunu teslim edeli bir hafta  oluyor. Kapısını açan olmamış zavallının. Herkesin cebinde birkaç kredi kartı mahalle bakkalını unutup gittiler. Bu yazı nedendir, diye soranlara cevabım çok basit. Bir bak etrafına, değişti ne varsa etrafında, başını çıkar kumlardan ey insan oğlu, boşuna geçirdiğin zamana akıt gözyaşlarını ve insanlığını hatırla....  

23.10.2020 Muammer KARS