Eşiğe gözyaşı dökülen kapıdan
Kilidine boyun büküp de gitmişler
Ununu eleyip sonkez yoğurmadan
Kader diyerek boyun büküp gitmişler
Ocaklıkta kalmış çanağı, çömleği,
Bucakta tozlanmış tencere, ibriği,
Sergende yıllanmış sahanın iyisi
Kuşağı belinden çıkarıp gitmişler.
Her bir yeri örümcek iç içe tuzak
Direkler yan yatmış yıkıldı yıkılcak
Tavandan akan yağmur nasıl duracak
Kuşlara bahçeyi bırakıp gitmişler.
Duvarları yıkılmış çalılar basmış
Kiremitler kırık bacası yıkılmış
Görenler harabeyi sahipsiz sanmış
Şapkasını çiviye takıp gitmişler.
Bir feryattır, tüm zamanlara bu asır
İnsanları yerinden eder zor taşır
İstersen hak ver istersen sende şaşır
Gözleri gurbete  dikip de gitmişler...Mustafa Yaman

11 eylül 2020