NEDİR? 

Yaratan'a söz vermişken ezelde, 

İman'ın şartını bildiği halde, 

Bulunurken cennet denen mahalde, 

Âdem'im yasağa ısrar'ı nedir? 


İcma, gıyas, sünnet kitap, yâr iken, 

En büyük sermaye edep, ar iken, 

Dünyada binlerce nimet var iken, 

Haram'a meylinin esrar'ı nedir? 


Mahşer günü, huzurunda rahman'ın, 

Hesabı var iken,han'ın, hamam'ım, 

Avam'ın, İmam'ın, papa, haham'ın, 

Özde, sözde, dilde, ikrar'ı nedir,? 


İster veresiye, isterse peşin ,

Farkındamı bilmem yaptığı işin, 

Harcadığı, ömrün, gelmiş, geçmiş'in, 

Artı, eksi, kâr'ı, zarar'ı nedir? 


İsmet Murat; olsa dünya güzel'i, 

Elbet bir gün dökülecek gazel'i, 

Bilmem varmı bundan daha erzel'i, 

Bir kul'un günah'a cerrar'ı nedir? 


SÖZLÜK

Esrar. :Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar.  Cerrar: Yakın

Erzel. :Pek kötü, rezil