Sevgiye, saygı, saygıya, selam
Deftere, kitap, kitaba, kelam
İmana, adam, adama, İslam
İslama Kuran ne kadar uymuş


Denizlere su, suya da, balık
Balığa, insan, insana, sağlık
Sağlığa, sabun, sabuna, yağlık
Yağlığa, kaymak ne kadar uymuş


Toprağa, ağaç, ağaca, meyve
Meyveye, tat, tada da, kahve
Kahveye, su, suya da, telve
Telveye, tortu ne kadar uymuş


Cumaya, bayram, bayrama, şenlik
Şenliğe, sevgi, sevgiyi, erlik
Erliğe, dostluk, dostluğa, birlik
Birliğe, dirlik ne kadar uymuş


Şaire, şiir, şiire, kitap
Kitaba, sayfa, sayfaya, hitap
Hitaba, sözler, sözlere, mehtap
Mehtaba, güzel ne kadar uymuş


Güze, hazan, hazana, gazel
Gazele, şarkı, şarkıya, güzel
Güzele, seyir, seyire, mesel
Mesele, geçmiş ne kadar uymuş


Aylığa, maaş, maaşa, cüzdan
Cüzdana, para, paraya, hicran
Hicrana, yardım, yardıma, vicdan
 Vicdana, erdem ne kadar uymuş


Cengiz AKSU-03.01.2018
3. Ahmet Döneminde yaşamış
Hattat ve Ozan Levni nin
Ne güzel uymuş şiirine özenilerek yazılmış şiirim


 N O T :

LEVNİ HAKKINDA BİLGİ

Levni ( Dogum Bilinmiyor Ölüm 1733, İstanbul)

 Asıl adı Abdül Celil Çelebi,
 Lale Devrinde en tanınmış minyatür sanatçısı.
XVIII. yüzyılın önemli minyatür sanatçılarındandır.
Edirneli olan Levni'nin asıl adı Abdül Celil Çelebidir.
Levnî âşıklığının yanı sıra ressamlığı,
minyatür ustalığı ve hattatlığı ile de dikkati çekmektedir.
Atalar sözü Destanı ve Selanik-İstanbul yolculuğunu konu alan Tekerlemesi
türünde ilk örnekler olması bakımından önemlidir.
Edirneden İstanbul'a göç eden Levnî, 1733 yılında burada vefat etmiştir.
Âşık Ömer'in resmini yapmasına bakılırsa, âşıklarla dostluk içerisindedir.
Levnî mahlası ise renk dünyasını işaret etmektedir.
Hızrînin şair namesinde Levniden söz edilmektedir.
Minyatür sanatına derinliği ve perspektifi getirmiş,
yapay, yaldızlı ve canlı renkler yerine daha doğal renkler kullanmıştır.
Topkapı Sarayındaki nakkaş hanede tezhip öğrendi,
daha sonra da II. Mustafa zamanında sarayın baş nakkaşlığına getirildi.
III. Ahmet döneminde de bu görevini sürdürdü.
Lale Devrinin insanı olmasından dolayı,
minyatürlerinde daha çok eğlence sahnelerini işledi.
Şair Vehbinin, III. Ahmet şehzadelerinin  sünnet düğünün anlatan
Sur Namesini süsleyen minyatürleri Levninin en ünlü eserleri arasındadır.
Perspektif, resmettiği insanların kişisel özelliklerini yansıtmaya verdiği önem,
 resimdeki renk ve kompozisyon uyumu
Osmanlı Minyatür sanatı için oldukça önemli yeniliklerdi.
Ününü daha çok ressam olarak yapan,
minyatürleriyle tanınan Levninin bir başka yanı da,
Aşık Ömer'in etkisinde kalmış bile olsa, bir halk ozanı oluşudur.
Asıl adı Abdül Celil Çelebidir.
Edirne'den İstanbul'a geldiği, bir süre Bursa'da kalmış olduğu, Bursa'da evlendiği sanılıyor.
 Ressam çıraklığı yaptıktan sonra döneminin en ünlü ressamı olmuş
Saray Ressamlığına yükselmiştir.