NE DEYİM 7

Günde beş kez hanemize gelenler,

Dost görünüp yüzümüze gülenler,

Ballar bitip, tükenince polenler,

Çıngıraklı yılan çıktı ne deyim.


Sümbüller sararıp solunca güller,

Ortalığa savrulunca gazeller,

Yardım diye bize uzanan eller,

Üstümüze kurşun sıktı ne deyim.


Sam rüzgarı kurutunca dalları,

Kalmayınca beslenecek yolları,

Bey diye seslenen Hakkın kulları,

İtimat güveni yıktı ne deyim.


Tamah edip üç beş kuruş paraya,

Ak olanı çevirerek karaya,

Merhamet etmeyip açık yaraya,

Melhem diye tuzu tıktı ne deyim.


Has bahçenin güllerini derenler,

Kokulayıp yüzlerine sürenler,

Eğile büküle selam verenler,

Yüzümüze hain baktı  ne deyim.


İsmet Murat şaştı kaldı bu işe,

Allahın züğürdü dönünce köşe,

İftira eyleyip er kemenkeşe,

Ayağına çelme taktı ne deyim.