Card image cap
Merdiven

(1)Yükseliyor önümde sopsoğuk basamaklar

Giderim taşlarına direnerek giderim

Merdivenler tayfları sanki içimde saklar

Bu aman vermez yokuş benim kaderim derim


Sen yolunu kaybetmiş bir garip biçaresin

Yetişir dertlerine esir etme başını

Her adım atışımda bana haykıran sesin

Bu yalancı taşlara dökme diyor yaşını 


Bütün yollar kapalı zulmet çökmüş sulara

Dağlardan kıvrım kıvrım akıyor merdivenler

Yenik düştü insanlık ölümlü uykulara 

Firak ateşlerini yakıyor merdivenler 


Yol gider merdivende süreyya yıldızına

Bir çağa künde vurmuş bayraklaşan merdiven

Kavuş ebedi aşkın ak perçemli kızına 

Sermest yakamozların rıhtımlarına diren 


Lâkin kafdağı kadar sinesinde saklıdır

Kibir denen o kâfir , benlik adlı o pusu

Heyhat ecdatlar gelse her manada haklıdır

Ölüme zul taşında bir tadımlık uykusu .(2)Ruhumun ahengini görüyorum taşlarda

Aldığım nefes kadar saf basamak basamak

Bir genç kız hünerini işlemiş nakışlarda

Ya hazin bir son demdir , ya vuslata varacak


Yürüsün ayakların varabilse menzile

Bu merdiven başında hakikat vehimlenir

Bedbaht , takatsiz kalmak bu yokuşlarda çile

Baldıran zehiriyle , hadsiz kefen biçilir 


Kabuslarım dizilmiş her biri sıra sıra

Ölse tarih yeniden yazılır merdivende

Gömsem kör talihimi sığmaz ki asırlara

Mezarım kürek kürek kazılır merdivende


Yol değil , köprü değil , bahtımın piyangosu

Merdivenler sırtımda çıban olup çıktılar

Yıllardır yokuşunu tırmanan her yolcusu

Bir sisli rüya gibi yaban olup çıktılar 


Sen aşinâ görünen günahımın kamçısı

Sen cennet vaat eden cehenneme tamahkâr

Sen arz- ı endamınla kulların yalancısı

Sen berrâk ırmakların sularında günahkâr


Yürüdüm sana doğru her mehtabın zamanı

Sustun seneler boyu selam bile almadın

Sen ey buz yüklü gemi ! taş ve kaya yığını

Heyhat direndin bana bir arşın alçalmadın 


Ne gündüzler yüründün ne güneş sana değdi

Yok burda bana ümit muradı mı al tanrım 

Ah şu taş merdivenler gür saçları mı eğdi 


Beyhude ayaklarım yokuşlarda eğildi 

Bana ümit verecek yollarına sal tanrım 

Bu sana bir mazlumun uhrevî dileğiydi .k a gazioğlu