Card image cap
Meclis-i deruni (dildar'a)

MECLİS-İ DERUNİ (DİLDAR'A)


" Günahta ah’la kafiyelidir...
Oda siyah’la,simsiyah’la, vah’la , eyvah’la...
Lâkin hepsi de Allah’la "


Hangi küttap sızlatır kalemdeki yarayı
Hangi mahlas lâl olup suskunluğa bürünür
Burası kuytu değil burası aşk sarayı
Her adımda "hayy"diyen nağmelerle yürünür


Meclis-i deruni’de yayılmış hepten loşluk
Dildar’ım öte gitme senden sonrası boşluk


Kalbimin kıyısında saf tutmuş şuaralar
Zulamda örselenmiş kimsesiz hitaplarım
Hâmenin acizlikten bağlandığı karalar
Susturuyor mânâyı susuyor kitaplarım


Harf harf yağdı göğümden bağrıma sevda taşı
Dildar’ım ayrı gitme akıtma benden yaşı


Zamanın nabzı hiçe vuruyorken şafakta
Güz güneşi doğuyor meclisin kubbesine
Ervahlara can veren hayal meyal afakta
Prangalar çatlıyor rabıta hubbesine


Hangi dilde izâhı mevcuttur ki asrımın
Dildar’ım merhametin payitahtı kasrımın


Bir kıssadan bin hisse dökülecekse demden
Nefsimi yere serer sebâtımla kararım
Çatlayarak sıyrılır günahlarım gövdemden
Anlarım ki buncadır kendimeymiş zararım


Bu meclis ki enva-ı muhabbetlere gebe
Dildar’ım viran edip koyma kalbe engebe


· · • • • ✤ • • • · · GÜŞTA