Card image cap
Matem ve gece

D/okunulmazlığın kareköküydü sevgi belki de ulaşılmazlığın ilk hecesi.

 

Neşreden her surede saklı bekası ömrün kalan gerilerde elbette sızlayan şiirleri kör cehaletin.

 

 

Aşkı adayandı muhbir

Kanıksayan gölgeleri o deli zincir

Ritmi olmayan bir kalp atışı

Sehven öldüğüne tanıktı Tanrı

Sonların bitiminde yeni hikâyeler:

Her kahraman kendi içinde mutlu ya da derbeder…

 

Her düş/üş bir bekleyişe gebe

Her hatıra da unutulmaya aday

Ve sair hece aşk ile yarışan harf harf istikrarsızlığı

Gönül tacirlerinin,

Biteviye hüzün yığarken geceye.

 

Makûs gölgeler pek bir Pişekâr

Yaftalanmış her karede nöbet tutar

Aşk olmaya aday yürekler.

Konuşlu zemine matem

Mahrem bir yüreği bile ihya eden sihri

Özlemin.

Kat izi yüreğin elbette bir methiye

Döngünün yüzü suyu hürmetine

Tembihli bir dize.

 

Eli ermez gücü yetmez şairin

Yetim hecelerde asılı hülyaları

Ve kapışan asalet elbette tefsiri ölümün

Dokunulmazlığına hüznün bayat bir şecere takılı

Yıkılmaya dair iskele her günün armağanı.

 

Şimdi şaha kalksın matem ve gece

Defolu zihinleri de yenilesin aşkın rahmeti ile.

Her taziye acıdan mütevellit

Her yara ölüme açılan pencere.

Şimdi makberin izini sürelim

Aşkı da azat edelim

Gönül gözüne biat bir şiiri de kurşunlayalım

Varsıl gölgelerin hâkimiyeti nasıl ki sindi

Sevdalı şehre.

Bir beyit yakalım bir de yakasını bilinmezin

Kavuşmaya dair olsa da her umut

Sızalım hece hece

Sehven ölümü tehir eden yalnızlığı da sindirelim

Öykündüğümüz kadar mutluyuz

Ölmediğimiz kadar da coşkulu

Sancılı teyakkuz çoktan esir almışken şiirin hüviyetini.