Card image cap
Kûşe-i vahdet


Yirmi dokuz harf..
Bir vezin
İki hece...
Özlem demirden yumruk
Başa iner her gece...
Yaşadığın hayatı hayalden sayma sakın
Herşey gerçek
Değil ki sevdalar afilli binbir gece..
Yürürlükten kaldırıldı o en masum sevdalar
Bir fısıltı etkisi bırakır elvedalar

Nedir sevmek?
Leyla'ya giden yolda ilmek ilmek
Yahutta silkelenip Mevlâ'yı bilmek
Mamafih çakıl taşları zikrederken onu
Duymalı canlıların huşulu anonsunu

Yürürlükten kaldırıldı aşkta hâyâ ve namus
Kazdım kazdım bulamadım o kör kalbinde humus
Nedir sevmek?
Sevdiğini bilmek
Filhakika ölümdür sevmek
Gerçek sevgiliye giden yolda can verebilmek...

Nedir sevmek?
Sarıp sarmalak mı bedeni
Bu mudur sevdaların ederi
Madem koklamaktır aşkı hissetmenin tek yolu
Bir gül yaprağı bulsam ve koklasam olur mu ?

Nedir sevmek?
Cebren kendini sevdirmek
Adabı aştıkça haddini bildirmek
Bu mu sevmek
Dokunmaya kıyamayacağın yere
Hunharca öldürmek

Zaten kalsaydı kalpte insanlık denen terim
Kitaplarda yazmazdı insanlık öldü demin
Hangi yasa yazacak mahlûkatın hâlini
Seveni ezer olduk,sever olduk zâlimi

Tedavülde değil ki âdâb-ı muaşşeret
Modern aşk dediğin o yüz karası illet
Sararken ademoğlunu ahtapot kollarıyla
Bir vahşet
Kelimenin tam anlamıyla...

Gâh ağlarım gâh yazarım
Bu bedbaht ahvâlime
Ya Râbbi kulak ver insanlığın hâline
Kemterliğe aldanıp yalpalasam bir müddet
Senin zâtın yücedir Ya Râbb bizleri affet
Ahir zaman kaynarken demi sızlıyor acziyetin
Bu şiir haykırışıdır kûşe-i vahdetin...


......GÜŞTA......