KÖY ÇOÇUKLARI
Köylü; soy ismimiz, dağlı; adımız
Dönüp bakmayanlar anlamaz bizi
Çamurdur bataktır kardır yurdumuz
Batıp çıkmayanlar anlamaz bizi
 
Nasırdır elimiz gönlümüz bizim
İnceden inceye hep sızım sızım
Anlatmak nafile yaşamak lazım
Tezek kokmayanlar anlamaz bizi
 
Hele gelsin de gör bahar ayları
Salarız kırlara yılkı tayları
Karlar eriğince coşkun çayları
Geçip sekmeyenler anlamaz bizi
 
Sürüler yollara düştüyü vakit
Kuzular meleşip koştuğu vakit
Gönüller göğüsten taştığı vakit
Kanat takmayanlar anlamaz bizi
 
Buzları çözünce üçüncü cemre
Baş eğer zemheri ilahi emre
Yayla evlerinde bilmem kaç kere
Yatıp kalkmayanlar anlamaz bizi
 
Yırtık haritanın orta yerinde
Kayıp coğrafyadan daha derinde
Özünü yâdedip günün birinde
Yürek burkmayanlar anlamaz bizi
 
Söğüt salkımına iğde dalına 
Aras'ın Bingöl'den kalkan koluna
Âh kusan dil ile gurbet yoluna
Türkü yakmayanlar anlamaz bizi
 
Göçek ekinlerden yemlik seçmeyen
Kalaylı tas ile ayran içmeyen
Kızgın gün altında çayır biçmeyen
Tırpan çekmeyenler anlamaz bizi
 
Ninni kabül edip kağnı sesini
Biz böyle hayatın aldık dersini
Narmânî çevirip çağın tersini
Dünü dökmeyenler anlamaz bizi....
 (Nurullah Özdemir)   NARMÂNÎ 2017