Card image cap
Koşumuz vardir...

KOŞUMUZ VARDIR...


Uçmak için kanat çırpar bıkmadan
Ten denen kafeste "kuş"umuz vardır
Gayret gerek yol kabire çıkmadan
Ecir heybesinde "boş"umuz vardır

 

Sıdkım sıyrık iki yüzlü olandan
Sahte gülüş, ard niyetli plandan
Darda kalsam medet ummam yalandan
Riyasız bir dostluk düşümüz vardır.

 

Rast gelmek zor kadir-kıymet bilene 
Gönül yanar içten içe; ele ne 
Naçar kalıp kapımıza gelene 
Kurulu soframız, aşımız vardır

 

Düşkün görsek; gamlı, yaslı, yaralı 
Bırakmayız öyle bahtı karalı 
Gelen geçen olmasa da oralı 
Dilde dua, gözde yaşımız vardır

 

Kasvet kalbe kâbus olup boğarken 
Dertler gürbüz, umut düşük doğarken 
Dost bağına her gün karlar yağarken 
Bizim de yaz günü kışımız vardır

 

Riyam varsa işte yüzüm; gel, tükür! 
Dil sussa da kalp Allah der, der zikir
Çok uğraştım, nefsi yendim, çok şükür 
İblis için saklı taşımız vardır

 

Aklı olan kulak asmaz şeytana 
Elestü'den sözümüz var Rahmân’a 
Bir gün veda edeceğiz bu hana 
Firdevs bahçesine koşumuz vardır.
Firdevs bahçesine koşumuz vardır.

Mecit AKTÜRK

SES ve YORUM: Yeşim BEKTAŞ