Card image cap
Konuşmak veya susmak

Konuşabilmenin günümüzde önemi açıktır . Her alanda yeri ve konumunu gösterir . Aileden başlayarak tüm sosyal evrede etken bir unsurdur . Pek çok ailenin dağılma sebeplerinden birisidir konuşamamak , iletişimsizlik . Ancak ; neyi nasıl konuştuğumuz önem arzeder . Uslup ve sesin tonuna kadar . Bu nedenle de '' tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır '' diye de bir deyim vardır türkçemizde . 


'' Biliyorsan konuş , alim sansınlar . Bilmiyorsan sus , adam sansınlar '' diye çok şey ifade eden bir atasözümüz herşeyi çok net açıklar . Tam bilinmeyen , yarım yamalak , kulaktan duyma şözlerle birşeyler söylemiş olmak için söylenenler kişiyi gülünç ve hatta zor duruma düşürür . İtibarını da azaltır . Söylemleriyle çam devirenleri hemen hemen hergün görmekte ve izlemekteyiz .Gerek akademik , gerekse güncel konularda ahkam kesmek , konuşma ve bilgi kirliliği doğurur ki , bunun da toplumda açtığı yara derindir . Neyin nerede nasıl söyleneceği esastır . Yine de konuşan birey , konuşan toplum sosyal değerler yönünden evladır . Ancak ; doğru konuşmak , yerinde konuşmak ...Laf olsun diye değil . Ağzı olan konuşuyor gibi değil ... Yalansız . riyasız . kendi doğrularında ısrar değil , genel kabul görecek anlamda ... Ukalalığa varmadan ... bilgiçlik taslamadan ...


Hemen akla geliyor . İşte türkçemizin zenginliği ... '' Söz gümüş ise sukut altındır '' Susmayı özendiren bir deyim . Konuşan birey ve topluma ters ...Sus pus insanlar ...Herşeyi içinde hapsetmiş , dışarıya yansıtmayan içe dönük bir birey ve toplum . Neyi nasıl düşündüğü belli olmayanlar ... Konu hakkında vakıf olmadıkları için susanlar istisna ...Bildiğini söylemeyenler ise susan şeytanlar ... Dialog ve konuşmak , konuşabilmek çok sorunu çözer . En başta ailede ... Aksi halde yola çıkar topal eşek , sonrasında olunur yorgan döşek ...Refik
09 . 02 . 2020
İstanbul