KISSADAN HİSSE

    Marangozluk yaptığım dönemlerde koskoca atölyede onlarca malzemenin içerisinde bütün dikkatimi üzerine çeken ve bana bir nevi hayat dersi veren üç tane alet vardı. Bunlar keser, Rende ve Testeredir. Keser menfaatçi, rende fedakâr, testere ise benim için dürüstlüğün ve adaletin temsilcisidir. Fakat bunların içerisinde benin en çok sevdiğim ve beğendiğim malzeme testeredir. Testere ileri geri hareket ettiğinde bende adeta bir denge ve eşitlik hissi uyandırıyordu. Yani testere ne keser gibi her şeyi kendinden tarafa yontuyor, ne de rende gibi her şeyi karşıya doğru itiyordu. Bir sana bir bana düsturunu taşıyor eşitliği ve dengeyi sağlıyordu. İşte bu yüzden testereyi çok seviyorum.

     Yeryüzünde bazı insanlar vardır; Onlar tıpkı bir testere gibi hareket eder, daima adaletli davranır, eşitliği sağlar ve hiç kimseye zerre kadar haksızlık etmez, onun bunun malına gözünü dikmez geçimini helal yolardan temin eder. 

     Yeryüzünde bazı insanlarda vardır; Onlar her şeyi kendine doğru yontar, nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilir, her şeyden kendisi için bir çıkar sağlar ve kendi menfaati doğrultusunda hareket ederek hakka ve hukuka aldırmadan onun bunun malını zoraki gasp eder. İşte bu tür insanlarda bana bir keseri hatırlatır zira keser menfaatçi bir alet olup hep bana hep bana düsturu ile hareket eder ve her şeyi kendisine doğru yontar.

   Yeryüzünde bazı insanlarda vardır; Onlar daima karşısındaki insanı düşünür o insana olan sevgisinden dolayı daima o insan için çalışır kendi geleceğini düşünmeden sırf o insanı mutlu etmek için bütün servetini ve malını harcar ve kendisini o insan için feda eder. İşte bu tür insanlarda bana bir rendeyi hatırlatır zira rende fedakâr bir alet hep sana hep sana düsturu ile hareket eder ve her şeyi kendisine doğru değil de karşıya doğru iter.

  Evet, ey nefsim sen hep bana hep bana düsturu ile hareket eden keser gibi olma, hep sana hep sana düsturu ile hareket eden rende gibi de olma, sen bir sana bir bana düsturu ile hareket eden testere gibi ol ki adaletten, doğruluktan ayrılıp kimsenin hakkına tecavüz etmeyesin. 

               İsmet MURAT