Card image cap
Ki̇rpi̇ği̇nden at beni̇Yıllar yılı gördüğüm hayâlini al benden,

Yakıp da kül ettiğin ateşinle kalayım.

Ömrümün son deminde can giderken bu tenden,

Neşe,mutluluk senin ben hüzünler dolayım.


Her gece anıyorken mâzideki yâdıyla,

Yüreğimin içinde gizli kalmış adıyla.

Asumana yükselen Yunusun feryâdıyla,

Kirpiğinden at beni deryalara dalayım.


leylâ değilmiydi ki Mecnunu çöle salan,

Eyyubun sabrındayken varmı vefâyı bulan.

Sözümü dinlemeyip başına buyruk olan,

Gönlüme kanat takıp sana karşı salayım.


Bekle beni deyip de neden gelmedin geri,

Gökkuşağından geçsem bulunurmu ki yeri.

Arayıp duruyorum gördüğüm günden beri,

Söyle ey nûr-u mahım seni nerde bulayım.


Ömrümü vakfeyledim kaybolan izlerine,

Nasıl bağlandım bilmem güvenip sözlerine.

Melûl mahzun bırakma al beni gözlerine,

Hasbahçende gül olup son mevsimde solayım.