Tarihten maziye yolculuğumda
Alparslan'ın Kars
'a girişini gördüm.
Kanat
lanmış idi Türkmen atları
Pasinler'e doğru uçuşunu gördüm.

Pasinler'de cephe tutmuştu Bizans
B
ozkurdun hınzıra dalışını gördüm
Ya Şehit ya Gazi olmaktı murat
Alperenlerin yarışıgördüm.

Kars'ın fethiyle açıldı kapı

Köhne Bizans'ın telaşını gördüm.
Ma!azgirt'te vurulan o müthiş darbe

Hakk'ın karşısında batılın çöküşünü gördüm
Azın çoğu yenişin
i gördüm.

Dize getirildi mağrur Diyojen
Sultan'a selam duruşunu gördüm.

    Anadolu baştan-başa oldu Türk yurdu
Tapu senedini alışını gördüm

Malazgirt Savaşı'nın neticesinde
Semaya yükse
len ezan sesinde

Tek yumruk olduk düşmanın hep ensesinde
Türk
'le Kürdün kardeş oluşunu gördüm,

Ağustos'ta Mustafa Kemal'in
Kocatepe
'ye çıkışını gördüm

Ordularım hedef Akdeniz

O ünlü komutu verişini gördüm.

15 Temmuz o karanlık gecede

Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu gördüm.
M
illetiyle bayraklaşarak

Meydanlara çıkışını gördüm

Hain bir örgütün çöküşünü gördüm.


Yazan:Ali Kış