Card image cap
Îmân ile...huzurla!

ÎMÂN İLE...HUZURLA!

Bir kapı aç Allah'ım muhabbet diyarına
Eşiğinden ne hazan ne de hüzün, geçmesin
Kimse esir düşmesin dilin âh-u zârına
Kalpler kan ağlamasın göz karayı seçmesin

Bir kapı aç Allah'ım; varsın olsun Fizan'dan
İyilikte yarışta herkes öne atılsın
Dil ar etsin yalandan, beddua, sûizandan
Melanet pazarında güzel ahlak satılsın.

Bir kapı aç Allah'ım; müşküller "mümkün" olsun
Omzumuzda yükümüz gücümüzü aşmasın
Taatte, ibadette bihakkın rükûn olsun
Hakikati ararken pusulamız şaşmasın

Bir kapı aç Allah'ım; mutluluğa, neşeye
Gözler öfke kusmasın düşmanca bakılmasın
Bir an mahal olmasın korkuya, endişeye
Sineye kordan ateş, keder bırakılmasın

Bir kapı aç Allah'ım; sevgiye, aşka giden
Kimse uzanan eli ısırmasın, itmesin
Ne güdülenler olsun, ne zulüm eden, güden
Ağızdan dökülenler kalpleri incitmesin.

Bir kapı aç Allah'ım; dil, ten farklı; rengârenk
Takva olsun tek ölçü, üstünlük için kıyas
Tat gelsin ağızlara bozulmasın hiç ahenk
Ne rüşvet olsun orda, ne hile ne iltimas.

Bir kapı aç Allah'ım; hoşgörüye, barışa
Genç yaşta fidanlara kabirler kazılmasın
Dostluk olsun tek hedef, herkes çıksın yarışa
Tarih kitaplarında husumet yazılmasın

Bir kapı aç Allah'ım; ölüm kusmasın silah
Ne cana kast edilsin, ne vatana ihanet
Alsancağın altında sağlansın sulh-u salah
Duaların yerini almasın artık lânet.

Bir kapı aç Allah'ım mütebessim yüzlere!
Düşüncelerde bile nefretten iz olmasın
El uzatsın geceler güneşli gündüzlere
Kalpler dönmesin çöle, benizler hiç solmasın.

Bir kapı aç Allah'ım, yolu bahara çıkan
İrade silahımız nefsimizi haklasın
Ne yese düşen olsun ne hayatından bıkan
İnsanlar birbirini kardeşçe kucaklasın

Bir kapı aç Allah'ım tefekküre, hikmete
Çileyi nimet bilip şükredelim her derde
Razıyız payımıza, ne düşerse kısmete
Yeter ki muhtaç etme ne merde ne namerde

Bir kapı aç Allah'ım; bahçelere, parklara
Çocuklar neşe ile uçurtmalar uçursun
Hor bakmasın hiç kimse farklı diye ırklara
Akrep ile yelkovan herkes mutluyken dursun

Bir kapı aç Allah'ım züht-ü takva, veraya
İblis kırk yıl arasın bulamasın izimi
Lutfunla, kereminle varınca maveraya
Gül kokusu kaplasın gezerken genizimi

Bir kapı aç Allah'ım güvenli bir limana
Fırtınada, poyrazda gemilerim batmasın
Yıldızlar sökün etsin mehtapta asumana
Bulutlar kıskanarak perdeyi kapatmasın

Bir kapı aç Allahım müsbet olan ilime
Haddimi idrak ile sırlarına ereyim
Tevazuyla, edeple, varıp akl-ı selim'e
Sana layık kulluğun hakkını tam vereyim

Bir kapı aç Allah'ım; emrine ram et us'u
Ne gönlümde gam olsun ne sevgi kalbime yük
Firdevs'e giden yolda yoldaş eyle Yunus'u
Varınca Divanına kalmasın boynum bükük

Bir kapı aç Allah'ım; Habîb'inden iz olsun
Şirk denen habis ur'un defterini düreyim.
Girdiğim sular durgun, girdapsız deniz olsun
Bir ben olsun içimde, benliği öldüreyim

Bir kapı aç Allah'ım; hayırlı...şerden uzak
Gönderdiğin Kitab'ın yüceliği bilinsin
İnayet et görelim nerede hile, tuzak
Resûl'ün hatırına tüm günahlar silinsin

Bir kapı aç Allah'ım tüm sırlar olsun ayan
Dolmasın amel kab
ım hata, günah, kusurla
Vardığında kapıma nefeslerimi sayan
Yolunda can vereyim; îmân ile, huzurla...

Mecit AKTÜRK