Card image cap
İhtar!

İHTAR!
Ey hainler bu sözler size uyarı olsun
Türkler savaşı özler herkes mezarı bulsun
Ne dostuz biz, ne kardeş bu masal bitti artık
Biz şehidiz, sizler leş sabrımız yetti artık
Soyunuz var mı söyle Barzani denen kişi
Hep aşiret mi böyle çirkin erkek ve dişi
Türklere çağlar boyu ihanetler ettiniz
Sizler beslediğimiz kuduran bir ittiniz
He mi de kafirsiniz zerdüşt’tür top yekünüz
Türk ise Müslüman’dır önünde diz çökünüz
Yani bu savaş resmen ırkçılık savaşıdır
Müslüman Türk erinin mümince uğraşıdır
Müşriklerseniz siz her Türk birer Ömer’dir
İmanlı milletiz biz Kur’an Türk’e rehberdir
Altaylar’dan Tuna’ya değil bizim yurdumuz
Türk’ündür bütün dünya uluyor Bozkurdumuz
Mesut Barzani denen Türk düşmanı ve kafir
Türk’ü var mıdır yenen hem evvelde hem ahir
Ey Barzani bu sözler sana uyarı olsun
Türkler savaşı özler kavmin mezarı bulsun

Osman Onuktav

Kafkasi

2012