Card image cap
Hoşçakal

HOŞÇAKAL


Kalemimde bir âmâ geziniyor dip bucak

Bin iniyor geceye gözlerinin âhengi

Ben seni sarar iken mehtapta kucak kucak

Nazarımda bulunmaz güzel çehrenin dengi

Hoşçakal bu vakit ki vakit değil kalmaya

Mecâlim yok bu asır takvimden gün almaya

Hoşçakal dudağında birikmesin bir boşluk

Yokluğumda çehreni fethederken sarhoşluk


Oysa ki şiirlere mıhladığım sûretin

Hecelerin giydiği en güzel hırka idi

Her saniye şehrine yaptırdığım hicretin

Kurak topraklar üstü gide gele eskidi

Hoşçakal ne uyak var ne bir kalem heybemde

Yirmi dokuz harf birden can verdi alfabemde

Hoşçakal çığlığımda konuk olmuş gurbetim

Bundan sonra dert olur galiba âkıbetim


Bilesin gözlerini uyuduğum her gecem

Kendimi yalın ayak yakaladım teninde

İçinden çıkamayıp boğulduğum bilmecem

Geçiyordu eskimiş haberler bülteninde

Hoşçakal ben giderken şiir serp ardım sıra

Gelmeyecek böyle aşk artık hiçbir asıra

Hoşçakal kehribardan bir alev gibi tutuş

Reva mıydı bu firkat reva mı bu unutuş ?


· · • • • ✤ • • • · · GÜŞTA