GÖREMEDİM

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı,

Var diyorlar amma ben göremedim.

Şu dünyanın şatafatı, şatırı,

Kâr diyorlar amma ben göremedim.


Bulur isen şayet altın miftahı,

Açılır önünde Aşk’ın dergâhı,

Bir erkeğin hatunlarla nikâhı,

Çar diyorlar amma ben göremedim.


Bir insanın ahde, vefa da dostu,

İyi kötü günde ayağı desti,

Dünya ahirette çekmeyen resti,

Yâr diyorlar amma ben göremedim.


İnsanın vakarı, sıhhat sağlığı,

Gönül muhabbeti, dost sıcaklığı,

Saltanatın en kıymetli varlığı,

Zer diyorlar amma ben göremedim.


Sözüm ona fes, sakalı olana,

Gizli gizli insanları yolana,

İlim irfan ile yolun bulana,

Pir diyorlar amma ben göremedim.


İsmet Murat iki kelam yazana,

Yalan yanlış ezberleri bozana,

Kılıç ile meydan meydan gezene,

Er diyorlar amma ben göremedim.