GÖNÜL İLE HASBİHAL

Gönül her tabibe derdini açma
Dermanı gözde ki sele yazmışlar
Sen sen ol ağyara sırrını saçma
En derin yarayı dile yazmışlar

Haksızlığa karşı dilini kısma
Mazluma gelince gürleyip esme
Eş dosttan selamı sabahı kesme
Hatayı tövbeyi kula yazmışlar

Muhannetle yapma niza gargaşa
Aklı olan kalble eder temaşa
Dünya malı için girme telaşa
Zenginin malına hile yazmışlar

Âlimin zikkesi mezar taşıdır
Yüzünde çizgiler hayat yaşıdır
Benim demek aptal cahil işidir
Tek onundur arşıala yazmışlar

Olacak isen ol Hakk'ın aşığı
O dur göze veren nuru ışığı
Erenlerin vazgeçilmez maşuğu
Vuslatı bir tek ecele yazmışlar

Gönül su misali her yöne akma
Dünyada Allah'ın emrinden çıkma
Dinlersen Arası gönüller yıkma
HU adını her gönüle yazmışlar

Semiha Arasbora
9/1/2021