Gönül sukût ettin uykuda mısın

Düşün ortasında düşmü görürsün

Vehme mi kapıldın kuşkuda mısın

Dört mevsimi birden kış mı görürsün.


Sevdan bir beşere tenüzzül etmez

Öz'ün git desede ayağın gitmez

Bin yıllık inziva neyine yetmez

Bütün kapıları taş mı görürsün.


Amâ bakışların nuru  bitmekte

Hiç gelmemişlerin aklı gitmekte

Eski bahçelerde baykuş ötmekte

Kurumuş gülleri yaş mı görürsün.


Kibrinmi ziyade tevazunmu az

Nedir bu sendeki efsunlu maraz

Kime küsmüş idin ne bu gamlı naz

Dengin olmayanı eş mi görürsün.


Ölümü över de  yine yaşarsın.

Durgun derya iken dolup taşarsın

Hem bir adım atmaz hemde koşarsın

Bu nahoş meramı hoşmu görürsün.


Kim anlar maksadın kim görür seni

Bir yanın eskimiş bir yanın yeni

Seversin sofranı talan edeni

Kederi kasede aş mı görürsün.


Yelemi savurdun sevdalı seri

Korkma ziyan olmaz niyet cevheri

Tefekkür tacını taktiğin yeri 

Omuz üstündeki baş mı

Görürsün.


Marifet özdedir maharet tende

Bilirim cevrini ordaydım bende

Kader kaleminin bir ucu sende

Yazıp çizdiğini boş mu görürsün.


H.Aynacı