Koşma. koçaklama

 
Koçaklama: Savaş, yiğitlik ve kahramanlık konularını işleyen şiirlerdir. Epik kavramının halk şiirimizdeki yansıması olarak da izah edilebilir. Koçaklamalar, coşkulu, heyecanlı ve yiğitçe bir söyleyişe sahiptir. Batı edebiyatındaki epik şiir olarak da tanımlanabilir. Köroğlu, Dadaloğlu ve Kayıkçı Kul Mustafa koçaklama türünün önemli örneklerini vermişlerdir.
 
Örnek 1

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE

Benden selam olsun Bolu Beyi'ne 
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından gürzün sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Düşman geldi tabur tabur dizildi 
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Köroğlu düşer mi yine şanından 
Ayırır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır


Köroğlu
 
Örnek 2
 
Yiğitler silkinip ata binende
Derelerden boz kurtlara ün olur
Yiğit olan döne döne döğüşür
Kötüler kavgadan kaçar dön olur
 
Köroğlu
 
 
 
 

Koçaklama

Ehli İslam olan işitsin bilsin

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

İsterse Uruset neki var gelsin

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

 

Kuşanın kılıcı giyinin donu

Kavga bulutları sardı her yanı

Doğdu koç yiğidin şan alma günü

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

 

Asker olan bölük bölük bölünür

Sandınız mı Kars kalesi alınır

Boz atlar üstünde kılıç çalınır

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

 

Kavga günü namert sapa yer arar

Er olan göğsünü düşmana gerer

Cem-i ervah biznen meydana girer

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

 

Ben Asfer’dir bilin Urus’un aslı

Orman yabanisi balıkçı nesli

Hınzır sürüsüne dalın kurt misli

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

 

Hele Al’Osman’ın görmemiş zorun

Din gayreti olan tedarik görün

At tepin baş kesin Kazağ’ı kırın

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

 

Şenlik ne durarsız atları minin

Sıyra kılıç düşman üstüne dönün

Artacaktır şanı bu Al’Osman’ın

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana.

 

Aslan, Ensar (2007). Çıldırlı Âşık Şenlik.