E celi, ölümü gör güzelleştir

L â başka yardımcı, en büyük dosttur.


M uhakkak öldüren, dirilten O’dur

U nutmaz, O tektir, ortağı yoktur

M a-halakallah tüm, Mülk’de O’nundur

İ mtihan dünyası, hamd O’na aittir

T üm âleme gücü bil ki yetendir.


Lütfiye Çanacık