A halisi birleşmiş, yapmaya karar kılmış.

H azırlık yapılarak, inşaat başlatılmış.

A haliden gönüllü, gayretli üç bin ırgat.

L açin kaya kırıldı, yükseldi o inşaat.

İ çi yarım ay şekli, beşik, çatı yapılı.

T ek koğuşluk bir tabya, üstü tenoz örtülü.

A hmet Paşa, önderlik yapmış üç bin kişiye.

B abamızdan mirastır, bize büyük hediye.

Y üz yıl oldu ayakta, yine muhteşem sağlam.

A kıtılan ter ile kuruldu bütün vatan.

12.01.2021 Muammer KARS