ELLEME


İşine gelmezse gulah duymuyo, 

Aldığını elin geri goymuyo, 

Beğim senin heç mi gözün doymuyo, 

Bari tahta divanımı elleme. 


Sabahın köründe başıma çöktün, 

Saçlarımı yoldun, dalımı büktün, 

Bulguru guruttun, tahılı döktün, 

Bari guru sovanınımı elleme. 


Elin attın tırpanınan küreğe, 

Ataş saldın bir hayınan mereğe, 

O yetmedi gözün diktin tereğe, 

Bari torpağ sahanımı elleme. 


Paramız yoh heç nevale almıyoh, 

Guru arpa ekmeğinen doymuyoh

Peynir, zeytin, helva, yüzü görmüyoh, 

Bari şeker, tahanımı elleme. 


Sen zenginsin halin vahtin yerinde, 

Çalışmayıp oturursun serinde, 

Dermanım yoh gözlerimin ferinde, 

Bari uçan şahanımı elleme. 


Çerçiciden naylon leğen kapıyoh, 

Suyu ısıtıyoh banyo yapıyoh, 

Yorgan bulamıyoh külde yatıyoh, 

Bari sıcak külhanımı elleme. 


İsmet Murat saçımızı gazıyoh, 

Senin haksız düzenine gızıyoh, 

Arada bir böyle şiir yazıyoh

Bari gelen ilhamımı elleme.