Sivrice ahşamın yuğudayken beşikte 

Hayın zelzele gapı çalar eşikte  

Elaziz uzun çarşı dönmüş kelgüre

Ganlar ahar üsgüre üsgüre 

Bibim gızı goşar çağasına 

Bi yandan seslenür gakko ağasına 

 

Gah ağam gah Mamoş çabıh gah 

Hasımların saan güli helle bi bah

 

Terpenmez naçar ağam gasgatı

Gorhudan duruğ köstekli saatı

Mamoş'um döşeği gana bulanmış

Asılı fişekte çiftede gözü galmış

Uyan gadanalam yarayan duz basam 

Yetmedı sevdüklerın yerine gendim asam 

 

Gah ağam gah Mamoş çabıh gah 

Hasımların saan güli bele bi bah

 

Ay sefil harput'tan serilmiş avluya

Hacı babam abdest tezeler yatsıya

Torpağ ki doyumsuz toplar sabi sübyan 

Ezem üreği doluğ daşar üryan isyan

Tarumar seko mahlesı sürsürü

Biçere canlar göçük altında bi sürrü

 

Gah ağam gah Mamoş çabıh gah 

Hasımların saan güli şeyle bi bah

 

Dua dağına oturmuş evliyalar

Şaşurmuş kimün gemiğini topliyalar 

Çitin yırtmış akların yolar anıkom

Sinmiş köşesine omuzları çökük babıkom

Deyiler yuharı şeher garalar bağli

Fırat dul galmış ki nassı da ağli

 

Gah ağam gah Mamoş çabıh gah 

Hasımların saan güli helle bi bah

 

Koziğimde heç bi ses seda çığmi

Davar ahurda telef bi yere sığmi 

Düneğin gapıda güneşle kölgemizi çizidik

Böğünse tabutta kefene sarılı dua dilenik  

Hısım arhaba herkez darı divanda 

Dutmuş ecel kimin eşikte kiminde mivanda

 

Gah ağam gah Mamoş çabıh gah 

Hasımların saan güli belle bi bah

 

Harput dağların duman bahanede 

Mamoş'um kör garanluğ çilehanede

Meteris'ten Mastar'a bu sis neyin nesi

Guzum çamura bulanık gurumuş nefesi 

Tez habar edin yığınki'nin merdine 

Merhem ossun fukaranın derdıne

 

Gah ağam gah Mamoş çabıh gah 

Hasımların saan güli şeyle bi bah

                           ________İrfankarabuluT