E had, Vahid, birdir, söyle O tektir

L afz-ı Allah Hak'tır, başka yol yoktur


V ahid-i Hakiki Allah gerçektir

A llah çizmiş yolu tek hakikattir

H aydi durma söyle Allah Ehad'tır

İ nancı olmayan küçülecektir

D ine sövenleri çökertecektir...


Lütfiye Çanacık