DÜŞÜN
Düşün...
Yakasına çiçek taksın gülüşün
Düşün...
Anlam kazansın görüşün
Düşün...
Doğruya iyiye güzele
Yönelmek olsun düşün
Düşün...
İnsanlıkla örtüşsün özün
Düşün...
İşe yarasın yaşayışın, ölüşün
****
Kara kara değil ak ak
Düşünmeyen kişileri
İnsanlıktan düşün!
Erhan Tığlı