DUÂ
Kûn fe yekûn dürdâne râh'ı özge hakikat
Od içinde mestane âhın köz olsun âb'a
Mahrec-i "beli ya Rabb" ol tarık-i tarikat
Kirâmenler günahsız kul sunsunlar Cenab'a
 
Gül yüzün gül gergefi vasfi gülistan oya
İncitmesin ruhunu ne bir düş ne de rüya
Soluduğun havadan münezzeh kalsın riya
Gönlün gönlü amâya gün çalsın olsun ziya
 
Yağmur dudak ısırsın göğe tırmanışına
Secdede nasıl coşup ve nasıl yağışına
Yıldızlar hayran kalsın sel olup akışına
Yıldırım gıpta etsin senin haykırışına
 
Vatanın cennetistan otağın irem olsun
Köşküne giden yolda Resul selamın alsın
Kapısı kapan baksın ahiri komşun kalsın
Sen ona çicek yolla O' sana nûr yollasın
 
Bir tek melekler deysin abdest aldığın suya
Dilin Hakk'a gark olsun hiç düşmesin rücuya
Âşk ile âhın yansın cismin felç olsun hû'ya
Evvel üstü evvelin sıdk'ile dönsün Hây'a
 
Aklın yitsin deli ol yalnız O'na amade
Ellerin muştulansın sehavetten ziyade
Narmânî vehmin olsun hayâlimde ifade
De ki buda hâldaşım hâlden hicapkâr zade     
           (Nurullah Özdemir) NARMÂNÎ 2018