Card image cap
Dost meclisi

Musibetten men için sohbete tüm hayrımız

Yoktur gönlü agahla bizim ayrı gayrımız


Dost meclisi bu meclis menzile varır ucu

Hûşû'yu nimet diye yeriz rûy-i zeminde

Su taşır alimlere testisi kırık sucu

Buluruz ferahlığı dergâhın zemzeminde


Dost safı bu sıralar sofular sıralansın

Heybetinden korkulur sarık ve cübbelerin

Gaflete secde eden perdeler aralansın

Zikir ederken ilim,uçarken al pelerin


Rahim'i zikrederiz arşa gider sadâmız

Yakarışa dem vurur elif be'yle çosarız

Bir velvele koparır içten gelen edamız

İzzetten tâkât alıp Yaradan'a koşarız


Bura menzil-i fâni sineden daha küçük

Üstümüzde encümler dizilir sıra sıra

Bilebilmek hakikat cehalet cana göçük

Bil ki ilim kaybolmaz gitsen bile Mısır'a


Mecliste doğacaktır bir gün şems-i hakikât

Aşıklar buluşacak sevgiliye bu yerde

İblise yoktur tamah yok batıla itikat

Derman bulunacaktır elbet çaresiz derde


Zikir nağmeleriyle inler dökük duvarlar

Taşlar bile bu tablo karşısında mevc eder

Melekler görünmez de biz biliriz hep varlar

Uğramaz melek giren hânemize hiç keder


Derdimiz demdir bizim dostun muhabbetinden

Sözü doğru söyleyip doğru yola yorarız

Gıybete izin verip yemeyiz leş etinden

Biz bizi tanımayız bizi Rabb'tan sorarız


.......GÜŞTA......