Card image cap
Dedi meczup


Önce insan ol akıl insan ol insan yaşa

Nedamete el verip vurma akılsız başa


Dedi meczup ;dilinde yol olduysa yalanlar

Mahkeme-i Kübra'ya elif gibi varılmaz

Hısmınla helalleştin ya geride kalanlar

Yakandan düşsün diye namerde yalvarılmaz


Dedi meczup; elinde hâkir ise yetimler

Bin tasadduk dağıtsan bir tasarruf eylemez

Bu meşakkat hâlini hangi nükte betimler

Şebâbın bağrındaki miskini galeylemez


Dedi meczup; teninde izse haram dövmesi

Mihrabın âlâsına sürünsen sevap olmaz

Hoş gelirse nükteyle kör iblisi övmesi

Kalemin bâlâsına mürekkep nûrû dolmaz


Dedi meczup; belinde yükse hakkı kulların

Eteğin ardı sıra hasenata sürünmez

Olsan üst talebesi en yüksek okulların

Et ve kemikten kisven insanlığa bürünmez


· · • • • ✤ • • • · ·GÜŞTA