Card image cap
Dağlar

Yüce dağ başını duman kaplamış.
Sende garip gibi solgunsun dağlar.
Herkes kinle dolu nefretler artmış.
Bu yalan dünyaya dargınsın dağlar.

Saçıma ak düştü, sende de kar var.
Sende tipi boran, bende de yar var.
Senin gönlün ıssız, bende efkar var.
Yoruldun bilirim yorgunsun dağlar.

Ne melanet varsa gelir başına.
Ne sevgi var, nede saygı yaşına.
Canını yakarlar nar ataşına.
Sende benim gibi, kırgınsın dağlar.

Beni sevda vurdu, seni zelzele.
Seni seller oyar, beni vel vele.
Azrail yetişir bir gün ecele.
Sende solyanından vurgunsun dağlar.

Dadaşım ah eder gönül gâmından.
Dağlar gibi dargın, insan hâmından.
Göklere ser veren o endâmından.
Güneş ışık saçmaz, dalgınsın dağlar.
18.10.2020 Muammer KARS