çekiyor bir şeyler beni yüreğimin taa derinliklerinden
sessiz fısıltılarla dünyanın anlamsız ve boş kalabalığının
duygusallığından çıkarıp almak istercesine

çekiyor bir şeyler beni çekiyor sabırlı ısrarlı ve sırlı
sessizliğin suskunluğunda huzur dolu ortamlara
götürmek istercesine

oysa

yürekler yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş
yaşar ölümden ürkerek
varlığın anlamdaki manasının farkına varmadan

halbuki

her zaman korkulacak bir şey değildir yalnızlık
bazan haz dolu mutluluk bazan üretkenliktir yalnızlık
aslında varlığın gerçeğidir yalnızlık
yalnızlığa ve yokluğa mahkum değilmidir her varlık

vara muhtaç varlıkta var olan bir yokluğa sahip değilmidir her şey
öyleyse nedir var olmak

var olmak varlıkta var olanı keşfetmektir bulmaktır görmektir
varlıkta var olanı bulmanın yolu
ruhunla yüreğinle yalnız kalmaktır
yoklukta var olup varlıkta yok olmaktır

her şey kendi varlığındaki anlamsızlığın içinde
kendi varlığını ispatlıyor
var olmak varlığın var oluşundaki ispattır
varlığında varlık bulan o çiçektir

dedim ya çekiyor bir şeyler beni yüreğimin taa derinliklerinden
sessiz fısıltılarla dünyanın anlamsız ve boş kalabalığının
manasız duygusallığından çekip almak istercesine
sabırlı ısrarlı ve sırlı
sessizliğin suskunluğunda huzur dolu ortamlara
götürmek istercesine

kölecioğlu diyor götürmek istercesine
hayat odur ki
ömrüyle ilgili ne yazılmışsa kişinin seceresine
perdesi çekilince penceresine
bakılır kefedeki derecesine

Ahmet kölecioğlu 10-01-1998