Card image cap
Bizim kuşak

BİZİM KUŞAK

 

Meşhur nesil, altmış sekiz kuşağı…

Biz, kuşağın hatalı son ürünü!

Hiç olmadık fraksiyon uşağı!

Oluşturduk; “milliyetçi” türünü…

 

Türklük gurur ve şuuru dedik hep!

İslam ahlak, fazileti tek sebep!

Olmadık biz, dinde hiç “Ebu Lehep”

Derken seçtik, siyasetin hürünü…

 

Hakk bir dedik, vatan birdir bayrak bir!

Değdirmedik, namusuna zerre kir!

Tevazuda çağ atladık, yok kibir!

Şimdi halka veriyoruz nurunu…

 

Devşirmeler, makamlara doldular!

Ortodokslar, güya Müslim oldular!

Yetimlerin tüylerini yoldular;

Yurdumuza attılar tüm narını…

 

Görevlerin en zorunu seçtik biz!

Vatan için, canımızdan geçtik biz!

Beş bin şehit, şerbetini içtik biz!

İçimize attık bütün korunu…

 

Camilerde hiç siyaset yapmadık!

Tek Allah’a taptık, mala tapmadık!

Hakk’ın emri olan yoldan sapmadık!

Etmedik hiç dini, devlet sorunu…

 

Halifelik İslam’a, kan düşürdü!

Katli vacip diyen kadı şaşırdı!

Laiklik tüm müminleri taşırdı!

İstemedik halkın ah-u zarını…

 

Siyasetle bozmayın intizamı!

Biri ahret, biri dünya nizamı!

Bu devirde bul İmam-ı Azam/ı;

O’da bulmaz, hiç bu kadar derini…

 

Müstakim yol, elbet Hakk’ın yoludur!

Hangi dilden söylense Hakk uludur!

İnsan, Hak’tan ulu değil, kuludur!

Sen, sen ol, Hakk yolda akıt terini…

 

Karaman-2021/01

 

Halil Şakir Taşçıoğlu