BİZE NE OLDU

  Eskiden birçok güzel adetler vardı. Bilhassa köy yerlerinde sıkıntıya düşenlerin, ekinini. Biçemeyenlerin, harmanını kaldıramayanların sıkıntısı elbirliği ile giderilir, ihtiyaçları karşılanır, ekini biçilir, harmanı kaldırılırdı. Uzun kış gecelerinde köy odalarında toplanılır, çeşitli eğlenceler tertip edilir, hikâyeler anlatılır gülüp eğlenilir ve günler adeta bir bayram havası içinde geçerdi.

   Şimdi ise günümüzde böyle güzel adetler kaldırılmış, insanlar bırak birbirine yardım etmeyi, birbirinin kuyusunu kazar bir hale gelmiş, içimiz ve dışımız kin ve nefretle perçinleşmiş ve kalplerimizden sevgi ve muhabbet hisleri silinmiş, kendimizden başkasını düşünmez bir hale gelmişiz.

     Kurulan dostluklarımız bile maddiyata dayalı olarak devam eder bir hale gelmiş, var gününde yanımızdan ayrılmayan dostlarımız, elimiz biraz dara düşünce yanımızdan uzaklaşmaya başlamış birbirimizi tanımaz bir toplum olup çıkmışız. Ne kadar acıdır ki

Fakir insanlarımıza uzanan yardım elleri uzanmaz olmuş, zengin iyice zenginleşmiş, yoksullar iyice fakirlermiş ve ezilmeye mahkum edilmiş, çekememezlik ve kıskançlık baş göstermiş birbirimizden iyice nefret eden bir millet haline gelmişiz,

   Kendi kendime soruyorum bize ne oldu ’da böylesine acımasız, duyarsız ve umursamaz bir toplum haline geldik.

                 İsmet MURAT