Card image cap
Bir dünya...beşten büyük!

BİR DÜNYA...BEŞTEN BÜYÜK!

Yine demini almış, güneşi çalmış gece
Yine beşer alçalmış, adalet esir güce
Belli ki asra ayar murat etmiş O Yüce; 
Göklerin nazlı süsü hilalde kılmış karar
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var.

 

Suriye, Irak, Yemen, Afganistan, Arakan
Harabe onca diyar yüreklerde yara, kan
Kabil'le kardeş çıktı ardında kan bırakan
Doğranırken müslüman yetişen aynı Ensar
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var.

 

Nasıl derim "bana ne?" Yanan komşum ev benim
Ecri büyük bu dava bu çetin ödev benim
Merhamet mümessili "Türk" denen o dev benim
Dünya sükût ederken haykırmak! Budur şiar!
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var

 

Kemal-i edep ile sorulmazsa arife
Eksik kalır her tanım mefkûremi tarife
Şefkatimi haykırır tarihte her sahife
Nice yürek tarumar, mü'mine düşen imar
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var.

 

Ne zaman çakal girse muhacirin yurduna
Bir nesl-i Âsım düşer davasının ardına.
Yükü dağ olsa ne ki; ağır gelmez sırtına
Sert esse de fırtına asla diz çökmez Çınar!
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Hayatta sanıyordum; özde leşmiş milletler
İnsanlık onuruna mezar eşmiş milletler
İnleyen müslümansa kör Birleşmiş Milletler
Kaldı mı anlamayan kim medeni kim barbar
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var.

 

Ahmak suçu bulsa da bu demde bu asırda
Gafletin gölgesi var her hatada, kusurda
Nöbet sende ve bende vahdet denen bu surda 
Tüm dünya birlik olup kursa dahi Türk'e dâr
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var.

 

Saplandıkça bağrına hançeri siyonistin
Gözleri ufku tarar beni bekler Filistin
Ödülü şehadetse talibiyiz her testin
Kışlar ayak diretsin varsın naz etsin bahar
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Ben ki zalimin hasmı; öfkeli, şedit, yavuz
Ben ki mahzuna müşfik; öncü, rehber, kılavuz
Ben ki dostuna eşik, ağır yüküne omuz
Yaşayamam onursuz; vahşet açık, aşikâr
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Yaradanın lutfudur "ben"i "biz" yapan o gen
O yüzden, Türk olmasa k/öksüz kalır gezegen
Gülü için nimettir hakir görülen diken
Bir nizamın cüzüdür bozuk sanılan ayar
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

"Lâ gâlibe İllallah"; dua et hayır olsun
Ne çıkar hava puslu, yol zifir, bayır olsun
İsterse yükün ağır tüm dünya sağır olsun
El-Mucîb'dir O duyar, kimsesize O'dur yâr
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Ben ki Şimal Yıldızı, güne gebe asuman
Ben ki hırçın denizde mazlum için tek liman
Ben ki yese düşerken son umuda ek güman
"Yetiş!" dendiği anda kında kalmaz Zülfikar
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Ne hikmeti araştır ne kaderi sorgula
Rabbim "darda kalana yardım et!" diyor kula
Bir sanık arıyorsan git nefsini yargıla
Âlemde ne gam diner, ne savaşlar, ne de zâr
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Nemrut dirilsin varsın, Lehep'ler olsun Eset
Gömülsün denizlere onlarca minik ceset
Devran böyle sürecek sansa da hain, haset
Tarih okuyan bilir tekin değil bu civar
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var.

 

Ahtimiz var ezelden tez elden haber salın
Sonu yakındır artık hak namına masalın
Aylan'ları getiren dalgaların, kumsalın
Yas tuttuğu sahilde o gün verildi karar
Yardımla emrolunduk; mazlumun Sahibi var.

 

Madem ki her musibet imtihanın bir cüzü
Beşerin vazifesi heba etmemek özü
Kul nice sırrı sezer kör değilse kalp gözü
"Ölüm" mazluma paye, ibret alana ihtar
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var

 

Kardelendi hayalim pembesi düşten büyük
Çığ düştü üzerine en ağır leşten büyük
Bir dünya kurmak gerek! Yeniden; beşten büyük!
Say ki bir tek biz kaldık; tuzak kahpe, vakit dar
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Asra ayar verse de zalim nesli Nemrut'un
İntikamı gün sayar müntakîm o Mabut'un
"Kır!" emri geldiğinde yüceltilen her putun
Yer ile yeksan olur Çin seddi olsa duvar
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.

 

Yaklaşsa da yerküre sonuna yavaş yavaş
Mütevekkil mümine uzaktır korku, telaş
Kötüler ile uğraş aslâ bitmez arkadaş
Hak-batıl savaşıdır, sürer son ana kadar
Yardımla emrolunduk, mazlumun Sahibi var.


Mecit AKTÜRK