BİLİNMEZ

El alemin keyfi yerinde sanma,
Sakın görünüşe bakıp aldanma
Her evde tencere kaynıyor amma,
Aş mı pişer, taş mı pişer bilinmez.

Kendini çekerek istirahata,
Ümidin bağlama sağlık sıhhata,
En ufak yaptığın bir anlık hata,
Baş mı şişer, diş mi şişer bilinmez.

Güvenerek güneş'ine ay'ına,
Asla konuk olma canlı yayına,
Bir kurra anında senin payına,
Yaş mı düşer, kış mı düşer bilinmez.

İki büklüm olsa dahi belleri,
Küçümseme nasırlaşmış elleri,
Kum yığını olmuş, ıssız çölleri,
Kuş mu aşar, huş mu aşar bilinmez.

Sebat eyle mesleğinde işinde
Ölçülü ol, hayalinde düşünde,
Ahu gözlü ceylanların peşinde,
Hoş mu koşar, keş mi koşar bilinmez.

İsmet Murat devam eyle tekleme,
Duvar diplerinde hiç pinekleme,
Eş dosta güvenip yardım bekleme,
Eş mi koşar beş mi koşar bilinmez,