Aşktır yangında ilk kurtarılacak
yaşayacak yaşatacak
hayata bağlayacak
Odur kirlenmemizi durduracak
Gönül bahçemizi güllerle donatacak.
Kişiler ancak onunla
Bencil uykularından uyanacak
Güzelliğin şiirine öyküsüne ulaşacak.
Yangında her şeyden önce
Aşkı kurtarmaya bak
Yoksa insanlık gülün kül olacak!