Kaç yerinden yaralandı kanadın

Dost elinden merhem alıp süresin

Yar bildiğin

Yadelleri sınadın

Yetti zulmet gayrı hakkı göresin.


Sefaleti taç ettiğin yetmezmi

Yollarının ucu yare gitmezmi

Ne sanırsın bu devranlar bitmezmi

Kalk kıyama kalk ki dimdik durasin.


Ağlamayı ar belleme revadir

Gözün yaşı sancılara şifadır

Son gülenin nihayeti sefadır

Dün düş oldu sen bu günü sarasın.


Sanmayasin kovulurum huzurdan

Kim beridir sen olasın kusurdan

İster isen payen olur bu sırdan

İnanmazsan yüreğine sorasın.


Belki çoktur nedametin kederin

Reva değil zayiatin hederin

Kimse bilmez  sırda durur ederin

Düş yollara düş ki yare varasın.


H.aynaci