Yağmur ve Bereket

 
Köy evinin buzlu camı
Çok bekledi bu akşamı
Hayır olsun serencamı
Her damlası bir bereket
 
Derelerden sular taşsın
Diz boyumu bile aşsın
Gören herkes buna şaşsın
Güç toplasın tüm memleket
 
Susuz yaşam tam esaret
Su içmesi hem zaruret
Rabden bize bir mağfiret
Bu ne güzel, hoş ziyaret
 
Sefa aksın oluk oluk
Köylü alsın biraz soluk
Ürünlere gelsin bolluk
Yüzler gülsün en nihayet
 
Suyla doğa olur imar
Kurtlar kuşlar onu umar
Bulamayan kul tarumar
Susuz yaşam bir sefalet
 
Seğmenoğlu gökler ağlar
Üzüm versin coşsun bağlar
Sis otursun yüce dağlar
Su olunca can selamet
 
Seğmenoğlu (Dr.Osman Akçay)