Card image cap
Vezn-i âher - şehit

Venn-i âher, aruzla kaleme alınan bir halk şiiri türüdür. Aruzun müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün kalıbıyla murabba şeklinde yazılır. Her dize bir müstef’ilâtün cüzüne sığacak şekilde ilkle uyaklı dört eşit parçaya bölünür. Birinci dizenin 2. cüzü ikinci dizenin başına, ikinci dizenin 2. cüzü üçüncü dizenin başına, üçüncü dizenin 2. cüzü dördüncü dizenin başına getirilir ve bu cüzlerden sonra gelen diğer cüzler birbirlerini izler (Abcç- Bcçd- Cçde- Çdef).