Ahali sığmaz taşar dünyaya

içlerinde muhtaç bir lokmaya

Korkar günahı çok işlemeye

Nice kullar var dünyada


Kimi kibir kimi tebessümde

Ömür boyu yaşanan dünyada

Zikri dilde erer muradına

Nice kullar var dünyada


Güvenme varsa mala mülküne

Hayat muhtaç bir anlık nefse

Hakkı bilip gafletten uyanan

Nice kullar var dünyada


Boyun bükerse nefsi arzulara

Yaşasa bir ömür boşu boşuna

Son nefeste iman sorgulayan

Nice kullar var dünyada