Kırmızı bir kan
...hep akar
Derin bir volkan
...hep kaynar
Bir kızıl kazan
...hep buhar
Irmak ve çağlayan
...hep coşar


Kırmızı derin bir ırmak:
Kızılırmak
...hep akar
...hep kaynar
...hep buhar

...hep coşar


Seğmenoğlu (Dr.Osman Akçay)