Haşyet

Hamama girince kurnaya
Düğüne gidince zurnaya
Hasrete dalınca turnaya
Şiirler kaleme alandım

Kul hakkı yemedim diyerek
İçimde gezmezdi engerek
Değildim elbette mübarek
Nadirden yeiste kalandım

Kalbimde Allah’ın sevgisi
Huzurda olmanın sezgisi
Kuran’da cehennem bilgisi
Anladım gaflete dalandım

Önceden korkardım seyrekçe
Şimdiyse vücudum titrekçe
Tebessüm edemem gevrekçe
Hani ben cesur bir aslandım

Mâsiyet nihayet olunca
Sineme muhabbet dolunca
Haşyetten kavrulup solunca
Tövbeyle beraber nalandım

Bilmeli helali haramı
Firdevs’tir müminin bayramı
Elbette Rabbimin ikramı
Bak dünya diyor ki yalandım

Sekar’da beklerken ukubet
Etmeli her emre icabet
Seğmen’ım hayrolsun akıbet
Söyleme ömrümü çalandım

Seğmenoğlu (Dr.Osman Akçay)