Card image cap
Gönül nasıl dayansın

Yoğun bakımda hasta günler boyu üşürken

Ziyarete gelenler avluda gülüşürken

Evde çoluk çocuğu malını bölüşürken

Üzülmemek imkânsız bu kadar rezilliğe

Duyan etsin veryansın

 

Vefatına sevinip tutmadılar yasını

Bazısı hırıldayıp akıttı salyasını

Şaklabanlık yaparak gösterdi mayasını

Sırtından indirdiği bir anda düşman oldu

Ehli vicdan uyansın

 

Kimse ona üzülmedi tanıdık veya ağyar

Ölünce kına yaktı kamyon dolusu hıyar

Vârisler keyif çattı sofra üstünde havyar

Sırrına eremeyip zevkle zulüm edenler

Kor ateşlerde yansın

 

Herkese yardım eder dünya derdi bir oyun

Sen suçlusun deseler uzatırdı o boyun

Derdiyle çekip gitti bilmedi bunca koyun

Seğmenoğlu üzülür her aklına geldikçe

Gönül nasıl dayansın

 

Seğmenoğlu (Dr.Osman Akçay)