Ne ızdırabların sonu varsa

Elemli ayrılıklarında sonu var

Yaşanan ömür fanidir 

Her demde geçer

Gam faydasız neşe faydasız

Gecesi gündüzü anlamadan

Ademle gelip geçer


Bir aşk ile yoğrulup

Dünyaya tecelli edip

Bir sevda hıçkırıkla

Veya hicran seliye

Boy veren selvi hayata

Bir kader filimi çevrilirde

Anlamadan kadeh kırılırsa

Sonunda ney susar mey dökülür

Sarhoşta geçer


İbretlik yaşanır

Nasihat alınır gönülde

Dön dolaş sağlam ol 

Nefsini terbiye 

Niyet halis 

Arkan önüm sağım solumda

Akıyorsa cürümler

Utanmaya ne gerek

İçinde zerre inanaçla

Cehennemde geçer


Şeriat hak tarik yol

Hakikatın sırrını çözen yok

Çok bilen

Cahil süremez hükmünü

Her işini

Dalavere mahkemesinde görürde

Marifet mahkemesinde çıkar hile 

Ademin cennet niyeti iflasta geçer