GEÇ KALMIŞ BİR HECEYİM


Uzak bir seher yeli zihnim

Uğultulu dalgalar çarpıyor kıyılarıma

Göğüm bulanıyor

Ağzı mühürlü düşlerimin 

Soluksuz peçeli saatlerinde tümcelerim


 Sessizliğin sesi geldi yamaçlarıma

Demli anılar durağında,kör kütük 

Sırnaşık bir mevsim, 

Küflenmiş ayağında halhal.

Sahi tozlar gülümsüyor mu göğümde?

Ala bula sınırlarımın nirengi taşı,

Dürbünler kırık, patiska perdeler.


Üşüyorum ben bu yazın bağrında, 

Kalbimden adımlıyor kulaklarıma uğultular,

Eşikten sızıyor olsada maşrapadan su,

Ses etme, dur şöyle köşede,

Geç kalmış bir,

Heceydim, heceyim.