Hala dönerken dünya
Türk illeri neden harap?
Ellerimi açtım semaya
Feryadımı işit Yarab...

Sanki akmaz oldu Tuna
Ne oldu Türk soyuna
Vardım yüce huzuruna
Feryadımı işit Yarab..

Buhara, Taşkent sokakları
Er oldu düzşman korkakları
Elemle geçti anıları
Feryadımı işit Yarab...

Tanrı dağını sis bürümüş
Bileklere zincir vurulmuş
Türk milleti hor görülmüş
Feryadımı işit Yarab...

Söylemez oldu dilimiz
Tutmaz oldu elimiz
Uykuya daldı gencimiz
Feryadımı işit Yarab...

Boşuna mı akıtıldı kan?
Binlerce kefensiz yatan
Unutuldu kutsal vatan
Feryadımı işit Yarab...

Huzuruna geldim şehitlerle
Yediler, kırklar, ermişlerle
Sana gönül vermişlerle
Feryadımı işit Yarab...