Gönül sen herkesi 

dengin mi sandın 

Muhatab alırsın özden bilmezi 

Vefası noksanı ne diye andın

Kelama çekersin sözden  bilmezi.


Bizim lehcemizde  lâlin işi ne

Sırrın lokmasindan değmez dişine

Haksız olan düşmez hakkın peşine

Nazara alırsın gözden bilmezi.


Cevheri her beşer tanımaz imiş

Kiminde bakırdır kiminde gümüş

Arif dir sandığın bir bak ne demiş

Geç vakte  uğurla tezden bilmezi.


Umarsız,ummanı bir damla eder

Bilmez ki manayı etmiştir heder

Nurun diyarından zulmete gider

Niyazdami sandın nazdan bilmezi.


Gözü perdeliye gün güneş deme

Amâ bakar durur kadim erdeme

Ne irşada gelir ne canı ceme

Çok mübala etme azdan bilmezi.


Aynada görünen bizdenmiş meğer

Kâh cüzi cereme kâh külli değer

Bağrı boş olanda kalırsak eğer

Başa dert alırız bizden bilmezi.


Hafize Aynacı