Card image cap
Babam

BABAM


Bu fani dünyaya gözüm açarken

Daim yanımızda vardı hep Babam.

Ufuklara doğru yelken açarken

Şefkat kanadını gerdi hep Babam.


Kulluk enerjimiz bitmesin diye

İşlerimiz terse gitmesin diye

Yalın ayağıma batmasın diye

Yolumda dikeni kırdı hep Babam.


Çok şükür ederdi her nimet için

Çektiği zahmetler o rahmet için

Dünya ve ahrette selâmet için

Harcı besmeleyle kardı hep Babam.


Sırtı gurbet, yönü, sılaya karşı

Açık avuçları Mevlâya karşı

Haricî tehlike, belaya karşı

Etrafımda muhkem sur’du hep Babam.


Vaktinde secdeye varmak istersen

Düşünceli adam görmek istersen

Babalık sırrına ermek istersen

Karakutu gibi, sır’dı hep Babam.


Asabiyet dışta, yoktu içinde

Anlaşılmaz dertler vardı içinde

Şu kaypak dünyada güven içinde

En sağlam durduğum yer’di hep Babam.


İyice bakmazdı yan yatanlara

Duacıydı hayra güç katanlara

Saygı göstererek komutanlara

Kuzey Kore’yi de gördü hep Babam.


Azmettiği işten geri kalmazdı

Soğuk sanılırdı, sun’î bilmezdi

Her gün vurulurdu fakat ölmezdi

Yüce dağ başında kar’dı hep Babam.


Borcu olsa zamanında öderdi

Hakk rızası olan yere giderdi

Yüreği Cebel-i Akrâ* kadardı

Öğüdünü sağlam verdi hep Babam.


Şaşırtmasın seni varlıkta bolluk

Yeter kuru ekmek adama yolluk

Seni kurtaracak yegâne kulluk

Namaz yavrum namaz derdi hep Babam.


Cennet’ül Bâkî’yi murad etmişti

İki defa Beytullah’a gitmişti

İki bin on dörtte vefat etmişti

Seksen dört yıl ömür sürdü hep Babam.


Onların rızası dünyayı değer

Varsa annen-baban yanında eğer

Bir kelime değil, dünyaymış meğer

Yüreğimde sönmez kor’du hep Babam.


Murat Kahraman Murâdî

19.06.2022/İstanbul

*Cebel-i Akrâ: Hatay Yayladağı’nda, bir kısmı da bizim Köyümüz sınırlarında kalan 1730 Rakımlı Dağ.